Tuesday, September 28, 2010

Menyelesaikan Caraguna Wang Haram

Menurut Prof Dr Yusuf Al Qardawi, "sesuatu yang haram itu tidak boleh dimiliki sebaliknya ia menjadi milik kepada maslahah a'mmah seperti dibelanjakan kepada perkara-perkara kebajikan antaranya membantu golongan fakir dan miskin, anak-anak yatim, musafir, jihad di jalan Allah SWT, perkembangan dakwah Islam, pembinaan masjid dan pusat-pusat Islam, penyediaan para pendakwah, penerbitan kitab-kitab agama dan seumpamanya daripada perkara-perkara yang bersifat kebajikan".

Dewasa ini, kedapatan umat Islam yang sering terjebak ke dalam pemilikan wang secara haram (riba) seperti faedah simpanan di dalam bank konvensional dan sebagainya. Jadi, dapat kita ambil pandangan Dr Yusuf Qardawi yang mana boleh digunakan untuk kemaslahatan ummah. Menurutnya lagi, sekiranya digunakan sendiri, ianya menjadi haram.

Bagaimana pula jika wang ini disalurkan kepada golongan fakir dan miskin??

Jika disandarkan kepada pandangan yang dibincangkan tadi, maka tidak menjadi kesalahan jika disalurkan. Bagaimana pula jika kita sukar untuk mengenalpasti golongan miskin? Masih boleh diselesaikan.. Kita ada Jabatan Agama Islam, Pertubuhan Islam yang berjuang mendaulatkan Islam dan institusi-institusi Islam. Apa lagi, serahkan sahaja kepada mereka. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sama-sama berjuang mendaulatkan Agama Allah.

Pandangan saya: "Serahkan sahaja kepada pertubuhan Islam"

Wallahua'lam

0 comments: